Medisinsk Fysikk

Fagfeltet medisinsk fysikk omfatter I følge EFOMP (Europeisk sammenslutning av organisasjoner for medisinsk fysikk) arbeider en kvalifisert ekspert innen medisinsk strålingsfysikk med:
Her er et eksempel på hva som kan gjøres med bildebehandlingsutstyr på en røntgenavdeling. En serie snittbilder tatt på Ullevål's MR (Philips Gyroscan ACS-NT) er satt sammen med et bildebehandlingsprogram (GE Advantage Windows).
Bildet er laget av Kjell-Inge Gjesdal og Rune Sylvarnes 1996.
 
 

Nedenfor er en illustrasjon av hvor forskjellig informasjon vi kan få fra ulike undersøkelsesmetoder på en røntgenavdeling. Bildet viser snittbilder, tatt av samme pasient og samme posisjon, med tre ulike modaliteter:

Bildene er hentet fra Hovedoppgaven "Et markørsystem for lokalisering av CT,- MR- og SPECT-tverrsnitt" av Rune Sylvarnes, NTH, 1994 (i dag NTNU).
 
 

Returnerer til siden du kom fra  Returnerer til Hovedmenyen


Sist oppdatert 07.08.00 av Rune Sylvarnes